Kontakty

Sídlo spoločnosti:
MZ Corporation, s.r.o.
Andreja Hlinku 8254/51,
Ružomberok
034 06

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 53935/L.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Kontaktné údaje:
Mobil: 0948 231 339
e-mail: info@obraznadreve.sk